Sve vijesti po datumu objave


Iz ureda Saveza

13.05.2020. Zagreb
Preporuka za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima

Poštovane članice,

Nastavno na Odluku o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 koju je Stožer za civilnu zaštitu RH u nedjelju, 10. svibnja 2020. godine, a kojom se omogućuje početak rada teretana, fitness i sportsko-rekreacijskih centara od 13. svibnja 2020. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je Preporuku za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima.

Navedena Preporuka primjenjuje se na održavanje treninga i športsko-rekreativnih aktivnosti u svim rekreacijskim centrima, uključujući teretane i sve oblike športskih dvorana, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici.

Stručna služba


Iz ureda Saveza

11.05.2020. Zagreb
Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama

Poštovane članice,

u privitku Vam dostavljamo Odluku o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 10. svibnja.

Stručna služba


Iz ureda Saveza

11.05.2020. Zagreb
VAŽNO! Obavijest SDUŠ-a o održavanju treninga

Poštovane članice,

Stožer za civilnu zaštitu RH u nedjelju, 10. svibnja 2020. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 kojom su ponovo dozvoljeni svi športski treninzi i to za sve uzrasne kategorije, a početak rada teretana, fitness i sportsko-rekreacijskih centara dozvoljava se od 13. svibnja 2020. odnosno bazena od 18. svibnja 2020. godine.

 Sukladno navedenom, obavještavamo vas kako nastavno na sve odluke Stožera za civilnu zaštitu RH, Hrvatski zavod za javno zdravstvo donosi preporuke kojih se potrebno pridržavati pri provođenju pojedine aktivnosti, pa je tako donesena Preporuka za treninge/pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije COVID-19 koje se potrebno pridržavati prilikom provođenja treninga na otvorenim športskim objektima. Isto tako, Hrvatski zavod za javno zdravstvo uskoro će objaviti i preporuke za održavanje treninga u zatvorenim športskim objektima, kao i onih aktivnosti koje, sukladno Odluci, mogu početi s radom 13. odnosno 18. svibnja 2020.

 Navedenu Odluku Stožera za civilnu zaštitu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

 Navedenu Preporuku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo možete pronaći na sljedećoj poveznici.

 Također, obavještavamo vas kako sve odluke i preporuke u području športa možete pronaći na web stranici Središnjeg državnog ureda za šport (www.sdus.gov.hr), kao i na stranicama Ravnateljstva za civilnu zaštitu (www.civilna-zastita.gov.hr) i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr) te vas ovim putem pozivamo da pratite navedene stranice i radi svih dodatnih informacija.


Iz ureda Saveza

11.05.2020. Zagreb
Objavljen poziv Europske komisije za podnošenje prijedloga u području športa

Poštovane članice,

objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga športskim organizacijama, obavijest Središnjeg državnog ureda za šport dostavljamo u cijelosti.

Europska komisija objavila je poziv za podnošenje prijedloga športskim organizacijama.

Trajanje projekta ograničeno je na dvije uzastopne godine dok se priprema projekta može financirati tri uzastopne godine. Prijave projekata kao i prijava priprema istog, provode se putem poziva za podnošenje prijedloga koji se objavljuju internetskim pozivima na mrežnim stranicama Europske komisije u području športa.

U 2020. godini Europska komisija izdala je sljedeće pozive na podnošenje prijedloga:

Šport kao alat za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica”

Mogućnosti koje pružaju športski projekti jedan su od najboljih načina za socijalno uključivanje izbjeglica u društvo te se sve više koriste u mnogim državama članicama Europske unije. Sukladno tome, sve je važnija uloga lokalnih športskih projekata. Ovaj natječaj doprinosi boljoj integraciji izbjeglica kroz šport.

  • Rok za podnošenje prijedloga: 1 lipnja 2020
  • Budžet: 1,75 milijuna eura
  • Broj odabranih projekata: 6 (broj je mobilan)
  • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020.

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći nahttps://ec.europa.eu/sport/funding/calls/integration-social-inclusion-refugees-2020_en

\"Razmjene i mobilnost u športu\"
Šport je moćan alat koji ujedinjuje ljude na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te razvija kontakte među ljudima. Suradnja, partnerstva i razmjene na lokalnoj razini, unutar zemalja članica i onih zemalja koje to nisu, mogu pozitivno utjecati na društvene promjene. Razmjena ljudi, ideja i uspješnih praksi može biti korisna za pojedince, njihove organizacije te šport i društvo u cjelini. Cilj ovog natječaja je poduprijeti športske organizacije kroz obučavanje njihovog osoblja.

  • Rok za podnošenje prijedloga: 11 lipnja 2020
  • Budžet: 1,5 milijuna eura
  • Broj odabranih projekata: 7 (broj je mobilan)
  • Rezultati poziva: listopad/studeni 2020

Više informacija o pozivu kao i prijave možete pronaći na https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en.


Iz ureda Saveza

04.05.2020. Zagreb
Odluka o proglašenju zakona o dopuni zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana
Poštovane članice,
 
Odluka o proglašenju zakona o dopuni zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana nalazi se na priloženom linku
 
 
 
Dodatno o nabavnim dozvolama:
Odredbom članka 1. Zakona o dopuni Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana („Narodne novine“, broj: 42/2020.), iza članka 77. dodan je članak 77.a.
Naime, odredbom članka 77.a stavka 3. navedenog Zakona propisano je da radnje  u upravnom postupku koje su građani dužni poduzeti u rokovima propisanim odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (''Narodne novine'', broj: 94/2018.), a čiji krajnji rok poduzimanja je bio počevši od 11.03.2020. godine ili će biti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, građani mogu poduzeti najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Slijedom navedenog, budući da se odobrenja za nabavu oružja izdaju u upravnom postupku na njihov se rok važenja primjenjuje navedena odredba članka 77.a stavka 3. citiranog Zakona pod uvjetom da je rok isteka važenja odobrenja za nabavu oružja bio nakon 11.03.2020. godine.  

Stručna služba

Iz ureda Saveza

28.04.2020. Zagreb
Državni rekordi u razdoblju 12.11.2019.-31.03.2020.

 

Hrvatski strijelci su u razdoblju od 12. studenoga 2019. do 31. ožujka 2020. godine ostvarili 11 novih državnih rekorda u disciplinama ISSF programa.

Popis navedenih NOVIH rekorda nalazi se na linku dolje, a u dokumentaciji su objavljene liste VAŽEĆIH državnih rekorda na dan 31. ožujka 2020. godine.

 

Stručna služba

 


Iz ureda Saveza

28.04.2020. Zagreb
NOVO - Prijava za organizaciju svjetskih prvenstava i grand prix turnira od 2021-2024 godine

Poštovane članice,

nastavno obavijesti od 16. ožujka 2020. godine, a vezano za organizaciju svjetskih prvenstava i grand prix turnira od 2021-2024 godine obavještavamo vas da je rok za prijave produljen do 31. srpnja 2020. godine.

Na stranicama ISSF-a možete naći prijavni obrazac i zahtjeve vezano uz TV prijenos kako biste znali koje uvjete trebate ispuniti za organizaciju istih:

https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=468&iist=111&file=Application%20Form%20for%20an%20ISSF%20Championship_2020_AR.pdf

https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/for_competition_organizers.ashx

Stručna služba

 


Iz ureda Saveza

21.04.2020. Zagreb
OBAVIJEST ČLANICAMA - Novi datum redovne izborne sjednice Skupštine HSS-a 23. lipnja 2020. godine !!!

 

Poštovane članice,

Temeljem naloga predsjednika Huberta Kišpala, a vezano uz nemogućnost održavanja javnih skupova sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, obavještavamo vas da će se redovna izborna sjednica Skupštine Hrvatskog streljačkog saveza, koja je trebala biti održana u četvrtak 14. svibnja 2020. godine, održati u novom terminu, u utorak 23. lipnja 2020. godine s početkom u 17:00 sati u Velikoj dvorani Poslovnog centra „Almeria“, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284. 

Teme sjednice su Prijedlog Izvješća o radu s financijskim izvješćem Hrvatskog streljačkog saveza za 2019. godinu i redovni izbori tijela Hrvatskog streljačkog saveza za naredno mandatno razdoblje.

Na linkovima dolje nalaze se Poziv na redovnu sjednicu Skupštine, obrazac Punomoći za delegate i materijali vezani uz predstojeće izbore.

 

Stručna služba


Iz ureda Saveza

20.04.2020. Zagreb
Obavijest o Zakonu o dopunama Zakona o sportu

Poštovane članice,

Konačni tekst Zakona o dopunama Zakona o sportu bit će vidljiv na stranicama Središnjeg državnog ureda za šport nakon njegove objave u Narodnim novinama.

Stručna služba


Iz ureda Saveza

20.04.2020. Zagreb
Svakodnevni život u vrijeme COVIDA-19 - Anonimna anketa

Poštovane članice,

na zamolbu KIF-a prosljeđujemo vam anketu Svakodnevni život u vrijeme COVIDA-19.

Stručna služba

Dragi ispitanici,

Danas kada različite intervencije, poput ograničavanja međusobnih kontakta, kretanja, školovanja, rada od kuće i sl. ometaju naš svakodnevni način života, molili bismo Vas da sudjelujete u online istraživanju „Svakodnevni život u vrijeme COVIDA-19“.

Ovo online istraživanje provodi se pod vodstvom Znanstveno-istraživačkog centra Kopar (Slovenija), u suradnji sa sveučilištima iz šest zemalja (Slovenija, Srbija, Italija, Hrvatska, Španjolska i Slovačka) a želja nam je da dođe na što više adresa, kako bismo mogli steći što objektivniji uvid u trenutnu situaciju te ako bude potrebno, dobiti priliku za pripremu odgovarajućih intervencija.

Da biste ispunili ovu anonimnu anketu molimo Vas, kliknite na poveznicu:   Svakodnevni život u vrijeme COVIDA-19

i odgovorite na sva pitanja.

Online upitnik bit će dostupan od 15. do 24. travnja 2020. godine.

Hvala Vam na suradnji!

 

 

Institut za kineziološka istraživanja Znanstveno-istraživačkog centra Kopar i partneri